KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatlice okuyunuz.

 

GOD BLESS THE COW, sorumlu bir yaklaşımla çevre dostu ürünler sunan sürdürülebilir bir markadır. Ana hedefimiz, empoze edilen kalıplara karşı kendi yollarını çizmeye cesaret eden aynı zamanda çevreci bireylerden oluşan bir toplum yaratmaktır. Bu nedenle misyonumuz, bireylere iç yeteneklerini ortaya çıkarmaları için ilham vermek ve aynı zamanda doğaya karşı sorumluluk sahibi bir bakış açısı kazandırmaktır.

 

www.godblessthecow.com (“Site”) ve ona bağlı tüm sayfalar, sayfalar içerisinde yer alan tüm bilgiler ve ürünler, ürünlerde kullanılan görseller, ifadeler, çekim teknikleri, ışıklandırma ve renklendirmeler Sultan Selim Mah. Sultan Selim Cad. No: 1 İç Kapı No: 5 Kâğıthane/İstanbul adresindeki GOD BLESS THE COW’a (“GOD BLESS THE COW”) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Kullanıcı”), Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaya ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına ve yetkisine olduğunuzu; bu Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu Sözleşme’de GOD BLESS THE COW ve Kullanıcı ayrı ayrı taraf ve birlikte taraflar olarak anılabilecektir.

 

 1. KULLANICI TAAHHÜTLERİ
  1. Kullanıcı, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul ve taahhüt eder.
  2. Kullanıcı, Site’ye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda yoluyla işbu Sözleşme’nin Üye tarafından ihlali halinde, GOD BLESS THE COW’ın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
  3. Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir.

 

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
  1. GOD BLESS THE COW, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
  2. Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden GOD BLESS THE COW sorumlu tutulamaz.
  3. GOD BLESS THE COW, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  4. GOD BLESS THE COW, Site yoluyla indirilen materyal ve bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
  5. Site üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden dolayı GOD BLESS THE COW sorumlu olmayacaktır.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  1. İşbu Site’de yer alan ticari unvan, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları GOD BLESS THE COW’a ve/veya belirtilen ilgilisine ait olup (ürün fotoğrafları üzerinde telif hakkına sahip olabilecek mankenler), ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, Kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GOD BLESS THE COW’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

 1. GİZLİLİK

Site üzerinden Kullanıcılar’ın ilettiği kişisel bilgileri Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde işlenecektir. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ifade etmektedir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

 1. DEĞİŞİKLİKLER

GOD BLESS THE COW, dilediği zaman Site’de sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

 1. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, GOD BLESS THE COW’ın info@godblessthecow.com adresi ile Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır ve işbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

Ek:

GOD BLESS THE COW Gizlilik Sözleşmesi

 

GOD BLESS THE COW / FİRMA BİLGİLERİ:

UNVAN: GOD BLESS THE COW

ADRES: HARBİYE MAH. HÜSREV GEREDE CAD. TOZAN APARTMANI NO: 77 İÇ KAPI NO: 3 ŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI: BEYOĞLU Vergi Dairesi 3061347777

İLETİŞİM NUMARASI: -

E-POSTA: info@godblessthecow.com

İNTERNET SİTESİ: www.godblessthecow.com